Over Harteraad

Harteraad is er voor iedereen met hart- en vaataandoeningen. Er zijn veel mensen zoals jij. Er zijn meer dan een miljoen mensen met hart- en vaataandoeningen. Ineens ben je patiënt. Maar je bent vooral wie je bent. Ook al moet je sommige dingen aanpassen in je leven. Net als de mensen die het dichtst bij je staan. Harteraad begrijpt dat en helpt om verder te komen.

onze speerpunten

Veilig bewegen

Nadat je behandeld bent, volgt een periode van revalidatie. Eerst onder begeleiding, maar daarna moet je het zelf doen. Maar heb je wel voldoende vertrouwen in je lijf? Hoe ver kan je gaan? Wat zijn de goede oefeningen voor jou? En wat als er toch iets gebeurt tijdens het sporten of bewegen?

Harteraad werkt met ruim 230 gecertificeerde beweegpartners door het hele land. Wij geven het predicaat beweegpartner als er een deskundige Harteraad beweegcoach is en bijvoorbeeld een AED. Op de Beweegzoeker vind je de Harteraad beweegpartners.

Zelf kiezen

Hoe vind je in de veelheid van mogelijkheden en binnen de ingewikkelde zorg, juist die behandeling of behandelaar die bij je past? Harteraad is actief bij het maken van verschillende keuzehulpen en –instrumenten.  Op de zorgkaart zie je in een overzicht welke behandelingen waar worden uitgevoerd. Hier zie je ook welke ziekenhuizen ons keurmerk verdienen omdat ze goede vaatzorg en spataderzorg leveren. Met onze website ‘Wat er toe doet’ krijg je inzicht in wat voor jou belangrijk is en het helpt je om dat met je omgeving en zorgverlener bespreekbaar te maken. Misschien heb je juist vragen en zorgen omdat niet jij maar iemand in jouw directe omgeving een hart- of vaataandoening heeft. Dat doet ook iets met jou. Via de website ‘Naasten in beeld’ vind je antwoord op veel gestelde vragen die jou kunnen helpen bij het kiezen en zorgen voor jezelf.

 

Invloed hebben

We horen graag van jou waar je tegen aan loopt en wat voor jou belangrijk is op het gebied van zorg en in jouw leven. Daarmee geef je de informatie die het voor Harteraad mogelijk maakt om jouw stem te laten horen bij beleidsmakers bij de overheid, zorgverleners, zorgverzekeraars en onderzoekers.

We brengen jouw standpunten en ervaring in bij de ontwikkeling van richtlijnen (voor behandeling) en zorgpaden (waarin zorgverleners afspraken maken met elkaar over wie wat doet in jouw zorgproces).
Je kunt ons op verschillende manieren laten weten wat jij belangrijk vindt. Via het Hart&vaatpanel kun je (online) antwoord geven op uiteenlopende vragen. Past een vraag niet goed bij jou, dan sla je gewoon een keertje over.

Via het College van ervaringsdeskundigen geven mensen vanuit hun perspectief en ervaring met een hart- en vaataandoening, advies aan onderzoekers. Via onze (online) ervaringscommunities  en bijeenkomsten kun je je ervaring delen met Harteraad, met anderen en ook met zorgverleners. Zo weten we nog beter wat voor jou belangrijk is en wat we daaraan kunnen doen.

Harteraad is een vereniging. Wanneer je lid bent kun je invloed hebben op het beleid van Harteraad. Dat kan bijvoorbeeld als lid van de ledenraad.

Onze wapenfeiten

Harteraad brengt naasten met elkaar in contact.

Het leven naast iemand met een ernstige aandoening roept vragen op en zorgt voor onzekerheden. Met lotgenoten kun je je zorgen delen, elkaar tips geven en ondersteunen. Je bent niet de enige. Harteraad zorgt voor online contact via Facebook, maar organiseert ook jaarlijks een ontmoetingsdag speciaal voor naasten: partners, kinderen, ouders, broers, zussen of goede vrienden, allen zijn van harte welkom! Samen met andere organisaties werkt Harteraad aan Naasten in Beeld, een website en wegwijzer voor mensen die leven naast iemand met een aandoening.

Harteraad zorgt voor het terugdringen van het wisselen van medicijnen om niet-medische redenen.

In de apotheek krijgen hart- en vaatpatiënten vaak een ander medicijn mee dan zij gewend zijn. Zij krijgen dan een medicijn met dezelfde werkzame stof maar van een ander merk. Dit komt door verschillende vormen van medicijninkoop van zorgverzekeraars en apothekers. Mensen die moeten wisselen hebben meer last van bijwerkingen, ervaren meer problemen met het praktisch gebruik van hun geneesmiddel en gebruiken het minder trouw. Daarom maakt Harteraad zich sterk om het wisselen van medicijnen om niet-medische redenen terug te dringen.

Harteraad inventariseert de beschikbaarheid van telebegeleiding

Voor de derde maal heeft Harteraad ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra gevraagd, of zij telebegeleiding bieden aan hun patiënten met chronisch hartfalen en wat de kwaliteiten zijn van hun aanbod. Telebegeleiding is het op afstand begeleiden van patiënten. Mensen met hartfalen kunnen thuis hun gewicht, bloeddruk en/of hartslag meten en doorgeven. Behandelaar en patiënt kunnen zo volgen (monitoren) of deze waardes in orde zijn. We vinden, net als het Ministerie van VWS, dat álle chronisch (hartfalen)patiënten die dat willen en kunnen zelf metingen moeten kunnen doen, al dan niet met monitoring op afstand. Telebegeleiding kan voor mensen met hartfalen bijdragen aan kwaliteit van leven, onafhankelijkheid, regie en (gevoel van) veiligheid.

Contact

bezoekadres

Prinses Catharina-Amaliastraat 10
2496 XD Den Haag

postadres

Postbus 300
2501 CH Den Haag

algemene informatie

tel: 088 11 11 600
info@harteraad.nl

Privacy
Lees onze privacyverklaring

route

plan je route via Google Maps.

Vacatures

Harteraad zoekt per direct een beleidsadviseur voor 32 uur per week

Interesse? Lees verder bij toon meer informatie

Ben jij zelfstandig, flexibel en initiatiefrijk? Beschik jij over ervaring in de zorg en ga je altijd uit van de belangen van de patiënt en zijn naasten? Wij zijn per direct op zoek naar een ervaren beleidsadviseur.

Harteraad verbindt, versterkt en vertegenwoordigt mensen met een hart- en vaataandoening. In Nederland zijn dat 1,4 miljoen mensen. Alles wat wij doen komt voort uit wat zij ons vertellen. Waar ze last van hebben én wat hen helpt.

Harteraad is partner van de Hartstichting; we werken nauw samen in programma’s om versnelling aan te brengen in verbetering van de kwaliteit van zorg en leven. Gezamenlijk zetten we de komende jaren extra in op vooruitgang op het gebied van therapietrouw bij hartfalen en beter gebruik van hartrevalidatie. Het gaat dan om het realiseren en bewerkstelligen van goede zorg door onder meer betere transmurale zorg en het gebruik van zorgpaden, gedeelde besluitvorming, zelfmanagement, innovatie en opschaling van eHealth. Daarbij stellen we altijd de belangen van de patiënt en zijn naasten voorop en laten we ons daardoor leiden. Harteraad zoekt voor het programma Hartrevalidatie een beleidsadviseur die het team komt versterken en die graag samen met anderen de gestelde doelen gaat realiseren.

Als je bij ons komt werken:

 • Ga je uit van de belangen van de patiënt en zijn naasten, volgens de doelstellingen en visie van Harteraad.
 • Werk je projectmatig met collega’s volgens een projectplan, ben je mede verantwoordelijk voor de voortgang, de benutting van middelen en gebruik van het budget.
 • Ben je gericht op beleidsbeïnvloeding van het zorgveld, vooral zorgaanbieders, zorgverzekeraars, dienstverleners, kennisinstituten en overheden.
 • Volg, signaleer en analyseer je relevante wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en de belangen van de doelgroepen, met name wat betreft hartrevalidatie. Je beoordeelt de informatie en vertaalt die naar het eigen beleidsterrein.
 • Stel je adviezen op en ontwikkel je methodes, instrumentarium en materiaal ter ondersteuning van de beleidsrealisatie. Zo nodig voer je beleidsonderbouwend onderzoek uit. Je fungeert in voorkomende gevallen als opdrachtgever van externen.
 • Onderhoud je in- en externe contacten voor het verwerven en borgen van kennis over de doelgroepen en hart- en vaatziekten.
 • Bouw je een netwerk ten behoeve van informatie-uitwisseling, kennisdeling, samenwerking, relatiebeheer en verbinding. Je zet het in voor betrokkenheid bij de uitvoering van beleid en projecten.
 • Draag je het beleid van de organisatie uit, signaleer je publicitaire mogelijkheden voor Harteraad en onderneem je de daartoe benodigde acties.
 • Voer je overige werkzaamheden uit die bijdragen aan de doelstellingen van de afdeling/organisatie.

We willen graag een proactieve, enthousiaste en betrokken collega, die:

 • Zelfstandig, flexibel en initiatiefrijk is.
 • Werkt vanuit een academisch werk- en denkniveau.
 • Thuis is in beleidsontwikkeling en advisering.
 • Ervaring heeft met projectmatig werken.
 • Bekend is met het terrein van hart- en vaatziekten of zich dat graag eigen wil maken.
 • Ontwikkelingen en trends op het eigen beleidsterrein kent.
 • Nieuwsgierig is naar de belangen en behoeften binnen de doelgroep.
 • Belangenbehartiging binnen een divers speelveld aan kan.
 • De organisatie van de gezondheidszorg en het beleid kent.
 • Het Nederlands foutloos beheerst en goede kennis van het Engels heeft.

Wat wij bieden:

Bij Harteraad vind je een inspirerende werkomgeving en een prettige werksfeer. Deze functie geeft je de mogelijkheid om je in te zetten voor een maatschappelijk doel, samen met professionals en vrijwilligers en in direct contact met de doelgroep.

Een aanstelling, in ieder geval voor de duur van de projecten t/m eind 2020, met de mogelijkheid tot verlenging. De aard en invulling van het dienstverband gaan in overleg. Het salaris ligt tussen € 3.440 en € 4.991 bruto per maand bij een fulltime aanstelling (40 uur). Inschaling is afhankelijk van relevante werkervaring.

Algemene informatie over onze organisatie en activiteiten kun je vinden op de website www.harteraad.nl Meer informatie en vragen over deze functie kun je opvragen via Hans van Laarhoven, hoofd afdeling Zorg, telefoon 06 20614686. Schriftelijke reacties, motivatie en CV kun je tot en met 7 december 2018, uitsluitend per e-mail, richten aan: vacature@harteraad.nl o.v.v. vacature beleidsadviseur. De eerste gesprekken worden gehouden op vrijdag 14 december 2018.


Harteraad zoekt een energieke teammanager

Enthousiast? Lees verder bij toon meer informatie

Harteraad verbindt, versterkt en vertegenwoordigt mensen met een hart- en vaataandoening. In Nederland zijn dat 1,4 miljoen mensen. Alles wat wij doen komt voort uit wat zij ons vertellen. Waar ze last van hebben én wat hen helpt.

Harteraad is partner van de Hartstichting; we werken nauw samen in programma’s om versnelling aan te brengen in verbetering van de kwaliteit van zorg en leven. Gezamenlijk zetten we de komende jaren extra in op vooruitgang op het gebied van therapietrouw bij hartfalen en beter gebruik van hartrevalidatie. Het gaat dan om het realiseren en bewerkstelligen van goede zorg door onder meer betere transmurale zorg en het gebruik van zorgpaden, gedeelde besluitvorming, zelfmanagement, innovatie en opschaling van eHealth. Daarbij stellen we altijd de belangen van de patiënt en zijn naasten voorop en laten we ons daardoor leiden.

Harteraad zoekt een teammanager die de projectleider is voor deze samenwerkingsprogramma’s en de andere projecten, die samen met het team van beleidsadviseurs de doelen gaat realiseren. De teammanager werkt zelf ook mee aan
de uitvoering van de programma’s en projecten in de rol van meewerkend voorman/vrouw.

Als je bij ons komt werken:
– bepaal je in overleg met de opdrachtgever en samenwerkingspartner meetbare resultaten en  doelstellingen voor de projecten
– ben je eindverantwoordelijk voor het opstellen van de projectplannen en de bijbehorende begrotingen
– stuur je als teammanager de programmateams aan en bewaak je de voortgang en benutting van uren en het budget. Je neemt maatregelen bij knelpunten
– ben je eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van de projectplannen en het realiseren van de doelstellingen, inclusief de implementatie of borging van resultaten
– werk je nauw samen met het team Onderzoek & Zorginnovatie van de Hartstichting
– ben je gericht op beleidsbeïnvloeding van het gehele zorgveld, vooral van zorgaanbieders, zorgverzekeraars, dienstverleners, kennisinstituten en overheden
– stel je adviezen op en ontwikkel je methodes, instrumentarium en materiaal waarmee de doelen van beide programma’s gehaald kunnen worden. Waar nodig voer je onderzoek uit. Je fungeert in voorkomende gevallen als opdrachtgever van externen
– onderhoud je contacten met de stakeholders en externe samenwerkingspartners, stuur je externe partijen aan die deeltaken uitvoeren en bewaak je de kwaliteit van de werkzaamheden
– leg je verantwoording af aan de directeur en ben je verantwoordelijk voor het opstellen van de verantwoording aan de subsidiegever
– draag je zorg voor in- en externe communicatie over de projecten samen met de collega’s van het team Marketing en Communicatie.

We zien uit naar een energieke, innoverende en ervaren teammanager, tevens projectleider:
– die aantoonbaar ervaring heeft met het leiden van omvangrijke programma’s of projecten
– die zelfstandig, flexibel en initiatiefrijk is
– die minimaal een HBO+/WO werk- en denkniveau heeft
– die uitgebreide kennis heeft van relatiebeheer en het ontwikkelen en inzetten van diverse (marketing)communicatiemiddelen en -methoden
– die ervaring heeft in het aansturen van (project)medewerkers
– met ervaring binnen het domein van de zorg, bij voorkeur met innovatie én of verandermanagement in de zorg
– die bij voorkeur kennis en ervaring heeft op de thema’s ‘Therapietrouw en hartfalen’ en ‘Hartrevalidatie’
– met uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden
– die het Nederlands foutloos beheerst

Wat wij bieden:
Werken voor Harteraad is werken voor een organisatie die ertoe doet. Bij Harteraad vind je een inspirerende werkomgeving en een prettige werksfeer. Met jouw inzet kun je het verschil maken in het leven van heel veel mensen, samen met de Hartstichting, gedreven professionals, honderden vrijwilligers en in direct contact met de doelgroep.

Een aanstelling, in ieder geval voor de duur van de projecten t/m eind 2020, met de mogelijkheid tot verlenging. Het salaris ligt tussen € 3.757 en € 5.523 bruto per maand bij een fulltime aanstelling (40 uur). De inschaling is afhankelijk van relevante werkervaring en gaat in overleg.

Algemene informatie over onze organisatie en activiteiten kun je vinden op de website www.harteraad.nl Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze directeur Anke Vervoord,  via anke.vervoord@harteraad.nl

Schriftelijke reacties, motivatie en CV kun je tot en met 7 december 2018, uitsluitend per e-mail, richten aan: vacature@harteraad.nl o.v.v. vacature teammanager/projectleider. De gesprekken worden gehouden op vrijdag 14 december 2018.


Bestuurslid Harteraad

Op korte termijn ontstaan in het bestuur van Harteraad twee vacatures

Harteraad verbindt, versterkt en vertegenwoordigt mensen met een hart- en vaataandoening. In Nederland zijn dat er maar liefst 1,4 miljoen. Hun ervaringen en dat wat zij belangrijk vinden zijn de motor achter ons werk. Het is onze missie om de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven te verbeteren.

Om dat werk voor steeds meer mensen te kunnen doen werkt Harteraad aan een slagvaardige organisatie met impact. Daarbij spelen onderwerpen als bereik, onafhankelijkheid, innovatie en belangenbehartiging een belangrijke rol. Harteraad bevindt zich in een transitiefase.

Op korte termijn ontstaan in het bestuur van Harteraad twee vacatures. Het bestuur van Harteraad nodigt geïnteresseerden uit voor de volgende portefeuilles:

 • Kwaliteit van zorg
 • Kwaliteit van leven

Van kandidaat bestuursleden worden de volgende competenties verwacht en gevraagd:

 Algemeen

 • Bestuurlijke ervaring;
 • Helicopterview; passend bij de (strategische) uitdagingen waar Harteraad voor staat
 • Ervaring met verandertrajecten;
 • Ervaring/affiniteit met verenigingen en het werken met leden, professionals en vrijwilligers;
 • Relevant netwerk is een pré;
 • Affiniteit met de mensen waar we het voor doen.

Portefeuille Kwaliteit van Zorg

 • Ervaring met het zorgveld en -beleid
 • Kennis van innovatieve en technologische ontwikkelingen

Portefeuille Kwaliteit van Leven

 • Ervaring met individuele belangenbehartiging
 • Patiënten participatie

Persoonskenmerken

 • verbindend
 • analytisch
 • resultaatsgericht
 • ondernemend.

Het bestuur kent naast de genoemde portefeuilles een voorzitter, een portefeuillehouder bedrijfsvoering en een portefeuillehouder verenigingszaken. Het betreft onbezoldigde functies. Gemaakte onkosten worden vergoed. Het bestuur vergadert acht keer per jaar en komt daarnaast vier keer per jaar met de ledenraad van Harteraad bijeen. Daarnaast komt het bestuur bij elkaar wanneer er tussentijds behoefte is aan overleg.

Harteraad streeft ernaar de benoeming van de nieuwe bestuursleden te laten plaatsvinden in de vergadering van de ledenraad op woensdag 12 december 2018. Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 2 november 2018 melden via bestuur@harteraad.nl onder vermelding van ‘Bestuur’ door middel van een korte motivatie en een curriculum vitae.

Voor meer informatie over deze vacatures kan contact worden opgenomen met de voorzitter van Harteraad, Rian Veldhuizen. Zij is bereikbaar via veldhuizen.rian@gmail.com

Toon meer informatie Toon minder informatie

Partners

ANBI

Harteraad heeft de ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Zo’n organisatie draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut.

Harteraad (voorheen De Hart&Vaatgroep)

Fiscaal nummer 819951535

Missie en visie

Onze missie: We laten meer mensen met hart- en vaatziekten en hun naasten ervaren dat de kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg zijn verbeterd doordat Harteraad belangen behartigt met hun ervaringen als basis.

Onze visie: Ervaringen zijn de motor achter ons werk. De blik van naar binnen gericht (primair op de leden), ombuigen tot naar buiten gericht (op 1,2 miljoen mensen met hart- en vaatziekten en hun naasten). De organisatie en activiteiten inrichten om de verantwoordelijkheid voor deze mensen te nemen, ze daadwerkelijk te vertegenwoordigen, relevante diensten te leveren en hun belangen te behartigen.

Beleidsplan
Jaarplan Harteraad 2018

Jaarverslag
Jaarverslag 2017

Financiële verantwoording
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017

Bestuur

Voorzitter:Rianne Veldhuizen
Lid:Andries Verburgt
Lid:Daan Dohmen
Lid:Hansje van Dijk
Lid:Tinus Jongert
Lid:Einte Elsinga

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie.

Toon meer informatie Toon minder informatie