Terugroepactie bloeddrukmedicijnen met valsartan: dossier

5 december 2018

In 2018 zijn in totaal drie terugroepacties geweest van bloeddrukmedicijnen met valsartan. Met dit dossier houden we je op de hoogte. Bovenaan vind je steeds het meest recente bericht. Oudere berichten kun je onderaan de pagina teruglezen.

Update 5 december

Helaas is er opnieuw een ongewenste stof aangetroffen in een aantal bloeddrukverlagende medicijnen met valsartan. Het gaat om de ongewenste stof NDEA. NDEA is door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geclassificeerd als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’. De verontreiniging met NDEA betreft bepaalde batches van één grondstoffabrikant. Harteraad maakt zich hard voor duidelijke informatievoorziening naar gebruikers van de medicijnen. Lees het bericht.

 

Ervaring delen

Wil je ook je ervaring over verontreinigde geneesmiddelen met valsartan delen? Doe dit dan door een e-mail te sturen naar Anne.Kors@harteraad.nl Belangrijke signalen brengen we onder de aandacht van bijvoorbeeld de Inspectie, VWS, apothekers of artsen.

Speerpunten

Harteraad zet zich in voor:

  • Duidelijke communicatie voor gebruikers van deze middelen.
  • Een duidelijk beeld van de huidige situatie en mogelijke gevolgen.
  • Een passende aanpak voor elke gebruiker. Mensen die willen wisselen, moeten kunnen wisselen.
  • Zo min mogelijk negatieve financiële gevolgen bij wisselingen.

Stand van zaken

29 november
Wil je weten of er sprake is van een tekort van het merk Valsartan dat jij gebruikt? Kijk dan op de website van Farmanco. Hier staat precies per merk, dosis en verpakkingseenheid aangegeven welke middelen momenteel niet beschikbaar zijn.

27 augustus
De firma Aurobindo Pharma B.V. roept twee batches Valsartan uit de apotheken terug. Eigen onderzoek van de firma heeft vervuiling met NDMA aangetoond in de grondstof die is gebruikt in:
– Valsartan/Hydrochloorthiazide Auro 160mg/12.5mg tabletten (RVG 110515)
– Valsartan /Hydrochloorthiazide Auro 80mg/12.5mg tabletten (RVG 110514)

Partijen van deze producten die na deze batches op de markt gekomen zijn, zijn bereid met grondstof van een andere producent. Mocht je medicatie van deze twee batches gebruiken, breng het dan terug naar je apotheek. Dit is in lijn met het advies van apothekersorganisatie KNMP.

Aurobindo Pharma B.V. heeft een andere grondstofleverancier dan de leverancier bij de eerste terugroepactie. Nu blijkt uit eigen onderzoek dat er bij twee voor de Nederlandse markt bestemde partijen valsartan een zeer lage hoeveelheid NDMA-vervuiling is aangetroffen in de bij het productieproces gebruikte grondstof. De aangetroffen hoeveelheid NDMA is lager dan de hoeveelheden in de valsartan producten die in juli en augustus van dit jaar zijn teruggeroepen. Lees verder>>

16 augustus
Vrijdag 10 augustus verscheen er op de website van de EMA een bericht dat er ook een vervuiling met NDMA is gevonden in een valsartan van een andere fabrikant (Zhejiang Tianyu). De aangetroffen hoeveelheid MDA is gelukkig echter veel lager dan de hoeveelheden in de valsartan-producten die eerder zijn teruggeroepen. De hoeveelheden worden gezien als ‘onder de veilig geachte limiet’. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) blijft de ontwikkelingen volgen. Voor meer informatie zie de website van de IGJ (vraag 13).

1 augustus
De apothekersorganisatie KNMP roept op vervuilde middelen met valsartan terug te brengen naar de apotheek. Dit advies is gewijzigd omdat er nieuwe informatie is gekomen over de kwaliteit. Het algemene advies van de overheid was steeds om niet te stoppen en de medicijnen op te maken. Veel patiënten stelden hierover vragen aan ons en maakten zich zorgen. Onze zorgen hebben we geuit bij de betrokken instanties en organisaties. De KNMP heeft nu besloten om een ander advies te hanteren.

Harteraad heeft de afgelopen weken veelvuldig contact gehad met de KNMP en steunt het advies. We hebben aangegeven dat het belangrijk is dat patiënten die het betreft, snel geïnformeerd worden en snel een veilig middel mee moeten krijgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een omzettabel die door de apothekers wordt gehanteerd. Stop in ieder geval nooit zonder een veilig alternatief.

Sinds begin juli is duidelijk dat een aantal medicijnen met daarin de werkzame stof valsartan vervuild is. Om welke medicijnen het gaat, is terug te vinden op deze lijst.

Voor meer informatie, zie het persbericht op de website van de KNMP.

27 juli 
Harteraad krijgt per mail en per telefoon steeds meer berichten van mensen die een geneesmiddel met valsartan gebruiken. Ze uiten hun zorgen en delen wat ze meegemaakt hebben. Deze ervaringen zijn heel waardevol omdat ze een beeld geven van wat belangrijk is voor deze medicijngebruikers en tegen welke problemen zij aanlopen. Met deze signalen gaan we vervolgens aan de slag. Zo krijgt Harteraad vragen over waarom apotheken de doosjes met verontreinigende middelen moeten inleveren,  maar dit niet het advies voor individuele gebruikers is. We hebben daarom aan VWS gevraagd of zij een officieel antwoord op deze vraag willen formuleren en willen delen via de Vragen en antwoorden Valsartan. Wij zullen uiteraard goed blijven volgen of de ingezette koers (het alleen terugroepen op apotheekniveau) in het belang is van valsartan-gebruikers.

17 juli
Harteraad organiseert samen met Patiëntenfederatie Nederland een overleg om verdere afspraken te maken over de communicatie met mensen die middelen met valsartan gebruiken. Overheidsorganisaties, organisaties van zorgverleners en apothekers, zorgverzekeraars en fabrikanten sluiten aan. Er worden afspraken gemaakt waar mensen terecht kunnen als zij zorgen, vragen of klachten hebben.

13 juli
De situatie wordt in kaart gebracht. Denk hierbij aan: hoeveel mensen gebruiken valsartan precies, hoeveel voorraad van niet-verontreinigde producten is er en wat zijn mogelijke alternatieven? Deze gegevens zijn nodig om een beeld te vormen of er tekorten dreigen en hoe dit voorkomen kan worden.

10 juli
Harteraad is aanwezig bij een extra bijeenkomst van de commissie Geneesmiddelentekorten over de mogelijke gevolgen van de problemen met valsartan. De situatie rond valsartan wordt nader toegelicht en er worden afspraken gemaakt over vervolgstappen.

5 juli
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bericht over de problemen met een aantal bloeddrukmedicijnen met valsartan. Direct is duidelijk dat niet alle middelen met valsartan verontreinigd zijn. De middelen die mogelijk wel verontreinigd zijn, zijn terug te vinden op een lijst.
De IGJ adviseert patiënten om niet direct te stoppen met hun geneesmiddel met valsartan, ook niet als je een middel gebruikt dat op de lijst staat. Je kunt je medicijnen nog opmaken en als je de volgende keer naar je apotheek gaat om nieuwe te halen, krijg je een ander geneesmiddel met valsartan. Als je je zorgen hebt, kun je contact opnemen met je apotheker of behandelend arts. Het is niet de bedoeling dat patiënten zonder overleg toppen met het gebruik van het geneesmiddel.

Meer weten?

Zie de website van het IGJ: het nieuwsbericht, de lijst met mogelijk verontreinigde middelen en de Vragen en antwoorden Valsartan.