Harteraad zoekt per direct een beleidsadviseur voor 32 uur per week

23 november 2018

Ben jij zelfstandig, flexibel en initiatiefrijk? Beschik jij over ervaring in de zorg en ga je altijd uit van de belangen van de patiënt en zijn naasten? Wij zijn per direct op zoek naar een ervaren beleidsadviseur.

Harteraad verbindt, versterkt en vertegenwoordigt mensen met een hart- en vaataandoening. In Nederland zijn dat 1,4 miljoen mensen. Alles wat wij doen komt voort uit wat zij ons vertellen. Waar ze last van hebben én wat hen helpt.

Harteraad is partner van de Hartstichting; we werken nauw samen in programma’s om versnelling aan te brengen in verbetering van de kwaliteit van zorg en leven. Gezamenlijk zetten we de komende jaren extra in op vooruitgang op het gebied van therapietrouw bij hartfalen en beter gebruik van hartrevalidatie. Het gaat dan om het realiseren en bewerkstelligen van goede zorg door onder meer betere transmurale zorg en het gebruik van zorgpaden, gedeelde besluitvorming, zelfmanagement, innovatie en opschaling van eHealth. Daarbij stellen we altijd de belangen van de patiënt en zijn naasten voorop en laten we ons daardoor leiden.

Harteraad zoekt voor het programma Hartrevalidatie een beleidsadviseur die het team komt versterken en die graag samen met anderen de gestelde doelen gaat realiseren.

Als je bij ons komt werken:

Ga je uit van de belangen van de patiënt en zijn naasten, volgens de doelstellingen en visie van  Harteraad.

 • Werk je projectmatig met collega’s volgens een projectplan, ben je mede verantwoordelijk voor de voortgang, de benutting van middelen en gebruik van het budget.
 • Ben je gericht op beleidsbeïnvloeding van het zorgveld, vooral zorgaanbieders, zorgverzekeraars, dienstverleners, kennisinstituten en overheden.
 • Volg, signaleer en analyseer je relevante wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en de belangen van de doelgroepen, met name wat betreft hartrevalidatie. Je beoordeelt de informatie en vertaalt die naar het eigen beleidsterrein.
 • Stel je adviezen op en ontwikkel je methodes, instrumentarium en materiaal ter ondersteuning van de beleidsrealisatie. Zo nodig voer je beleidsonderbouwend onderzoek uit. Je fungeert in voorkomende gevallen als opdrachtgever van externen.
 • Onderhoud je in- en externe contacten voor het verwerven en borgen van kennis over de doelgroepen en hart- en vaatziekten.
 • Bouw je een netwerk ten behoeve van informatie-uitwisseling, kennisdeling, samenwerking, relatiebeheer en verbinding. Je zet het in voor betrokkenheid bij de uitvoering van beleid en projecten.
 • Draag je het beleid van de organisatie uit, signaleer je publicitaire mogelijkheden voor Harteraad en onderneem je de daartoe benodigde acties.
 • Voer je overige werkzaamheden uit die bijdragen aan de doelstellingen van de afdeling/organisatie.

We willen graag een proactieve, enthousiaste en betrokken collega, die:

 • Zelfstandig, flexibel en initiatiefrijk is.
 • Werkt vanuit een academisch werk- en denkniveau.
 • Thuis is in beleidsontwikkeling en advisering.
 • Ervaring heeft met projectmatig werken.
 • Bekend is met het terrein van hart- en vaatziekten of zich dat graag eigen wil maken.
 • Ontwikkelingen en trends op het eigen beleidsterrein kent.
 • Nieuwsgierig is naar de belangen en behoeften binnen de doelgroep.
 • Belangenbehartiging binnen een divers speelveld aan kan.
 • De organisatie van de gezondheidszorg en het beleid kent.
 • Het Nederlands foutloos beheerst en goede kennis van het Engels heeft.

Wat wij bieden:
Bij Harteraad vind je een inspirerende werkomgeving en een prettige werksfeer. Deze functie geeft je de mogelijkheid om je in te zetten voor een maatschappelijk doel, samen met professionals en vrijwilligers en in direct contact met de doelgroep.

Een aanstelling, in ieder geval voor de duur van de projecten t/m eind 2020, met de mogelijkheid tot verlenging. De aard en invulling van het dienstverband gaan in overleg. Het salaris ligt tussen € 3.440 en € 4.991 bruto per maand bij een fulltime aanstelling (40 uur). Inschaling is afhankelijk van relevante werkervaring.

Algemene informatie over onze organisatie en activiteiten kun je vinden op de website www.harteraad.nl Meer informatie en vragen over deze functie kun je opvragen via Hans van Laarhoven, hoofd afdeling Zorg, telefoon 06 20614686.

Schriftelijke reacties, motivatie en CV kun je tot en met 7 december 2018, uitsluitend per e-mail, richten aan: vacature@harteraad.nl o.v.v. vacature beleidsadviseur. De eerste gesprekken worden gehouden
op vrijdag 14 december 2018.