Behandeling hartfalen in basispakket

7 maart 2019

Een nieuwe behandeling bij chronisch hartfalen wordt vanaf 1 april (tijdelijk) vergoed in het basispakket van zorgverzekeringen. Het gaat om een zogenaamde voorwaardelijke toelating.

Hartfalen verergeren door stijging van de vullingsdruk van het hart. Bij de behandeling wordt een sensor geïmplanteerd in de longslagader van de patiënt, die de druk meet en monitort (CardioMEMS). Via deze sensor wordt de informatie over de status van hartfalen aan de behandelaar gestuurd. Hierdoor krijgt de cardioloog informatie, waardoor zij de behandeling op afstand kunnen aanpassen en zo proberen de kans op een ziekenhuisopname te verkleinen.

Vergoeding

CardioMEMS wordt alleen vergoed bij patiënten met een gevorderd stadium van chronisch hartfalen met herhaaldelijke ziekenhuisopnamen. De patiënten moeten deelnemen aan onderzoek om de effectiviteit van de sensor te bepalen. Voor de voorwaardelijke toelating is er een subsidie van 3,8 miljoen euro beschikbaar gesteld.