Hartrevalidatie: Samenwerkingsprogramma met de Hartstichting

Hartrevalidatie vermindert de kans op nieuwe hartproblemen met 50% en de kans op sterfte als gevolg van hartproblemen met 30%. Toch volgt nog geen 30% van alle hartpatiënten een hartrevalidatieprogramma. In een groot samenwerkingsprogramma met de Hartstichting hebben wij samen gezegd dat dit beter kan. Ons doel: iedereen die behandeld is vanwege zijn hart krijgt een intakegesprek voor hartrevalidatie en passende begeleiding tijdens én na hartrevalidatie.

Noodzaak van het programma

Het aantal mensen dat deelneemt aan hartrevalidatieprogramma’s is lager dan zou moeten, gebaseerd op cijfers over hartziekten en de gerelateerde richtlijnen. Dit komt onder andere omdat cardiologen onvoldoende doorverwijzen naar hartrevalidatieprogramma’s. Daarbij wordt hartrevalidatie ook lang niet altijd aangeboden na álle hartaandoeningen waarvoor Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie het programma voorschrijft. Tevens volgt niet iedereen met een verwijzing ook daadwerkelijk hartrevalidatie. Deelname aan hartrevalidatie verschilt sterk per patiëntengroep en per aandoening, net als de deelname aan de verschillende modules binnen het hartrevalidatieprogramma. Na afloop van de reguliere revalidatieprogramma’s houden veel mensen een gezonde leefstijl niet lang vol. Er wordt onvoldoende gewezen op geschikte vervolgactiviteiten voor bewegen en leefstijlbegeleiding waar vervolgens dus niet aan deelgenomen wordt.

Wat willen we verbeteren?

  • Het verwijsproces door zorgaanbieders naar hartrevalidatie
  • Motivatie voor deelname door patiënten doordat zij nut en noodzaak van het programma kennen
  • Participatie in het algemeen door middel van een programma wat meer op maat is
  • Blijven (of hervatten) bewegen en leefstijlbegeleiding na afloop van hartrevalidatie

Wat we willen bereiken?

  • Iedereen die in aanmerking komt voor een hartrevalidatie wordt verwezen en krijgt een afspraak voor een intakegesprek
  • Iedereen die besluit tot hartrevalidatie neemt daadwerkelijk deel en maakt het programma ook af
  • Meer vrouwen, ouderen, nieuwe Nederlanders, mensen met lagere inkomens en mensen met meerdere ziektebeelden nemen deel aan hartrevalidatie
  • Iedereen krijgt ná hartrevalidatie begeleiding bij een gezonde leefstijl en vindt de weg naar passende beweegactiviteiten

Meedoen? Goed voorbeeld?

Stuur een e-mail naar onze beleidsadviseurs Inge van den Broek en Marlies Kerkhof via hartrevalidatie@harteraad.nl

Media

Bekijk en link naar onze Youtube filmpjes:

Felix over zijn hartrevalidatie
Rianne over haar hartrevalidatie
Herbert over zijn hartrevalidatie
Cardioloog Roderik Kraaijenhagen over hartrevalidatie

De filmpjes van Felix, Rianne, Herbert en Roderik zijn ook beschikbaar voor gebruik via internet (MP4; max 100 MB) en narrow casting (Quicktime H264 ).
Stuur hiervoor een e-mail naar hartrevalidatie@harteraad.nl

Meer informatie

Harteraad

Ervaringen met hartrevalidatie
Flyer Hartrevalidatie helpt: Bestellen Flyer Hartrevalidatie helpt
Informatie over hartrevalidatie op de website
Kwaliteitscriteria Hartrevalidatie Harteraad
Hulpmiddel voor het concretiseren van persoonlijke doelen, maar dan écht Wat er toe doet!

Voor naasten

Naasten in beeld

Blijven bewegen na hartrevalidatie

Hart- en vaatpatiënten kunnen via Harteraad onder deskundige begeleiding (blijven) bewegen bij een van de vele Beweeglocaties in het hele land.

Omgaan met stress

Voor hart- en vaatpatiënten heeft Harteraad een e-training stressmanagement.

NVVC

Multidisciplinaire richtlijn Hartrevalidatie (2011)
Beslisboom Hartrevalidatie (2012)
Praktijkrichtlijn Hartrevalidatie NVVC (2011)

Hartstichting

Informatie over hartrevalidatie op de website

Vragen over hartrevalidatie van patiënten en zorgverleners

Infolijn Hart en Vaten, tel. 0900 3000 300

Harteraad over hartrevalidatie

Harteraad vindt het noodzakelijk dat alle hartpatiënten die (mogelijk) in aanmerking komen of wensen te komen voor hartrevalidatie tijdig de weg vinden naar passende en verzekerde hartrevalidatie. De gewenste situatie is dat alle hartpatiënten bekend zijn met het bestaan, de (keuze)mogelijkheden en meerwaarde van hartrevalidatie. Alle hartpatiënten die volgens de Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie (mogelijk) in aanmerking komen voor hartrevalidatie dienen een verwijzing te krijgen naar hartrevalidatie en daarbij ook een intakegesprek, opdat zij weloverwogen een keus voor wel of geen hartrevalidatie, revalidatielocatie, -vorm en -inhoud kunnen maken.