Zorginkoop en zorgverzekeraars

In Nederland hebben we gelukkig goede zorg. Maar het kan altijd beter. Ook de zorg voor mensen met een hart- en vaataandoening.
Daarom gaat Harteraad regelmatig met zorgverzekeraars om tafel om te praten over goede zorg. Bijvoorbeeld door te vertellen wat patiënten van de zorg verwachten. Of om duidelijk te maken dat het niet goed is om steeds te moeten wisselen van medicatie. 

Beïnvloeding zorginkoop

Zorgverzekeraars kopen zorg in bij zorginstellingen en zorgverleners. Aan de zorg die ze inkopen, stellen zij bepaalde eisen. Harteraad probeert de zorgverzekeraars zo te beïnvloeden dat zij zorg inkopen die voldoet aan wat mensen met een hart- en vaataandoeningen belangrijk vinden. Dit doen wij bijvoorbeeld door hen te wijzen op de kwaliteitscriteria die wij voor diverse zorgsoorten hebben.

Preferentiebeleid

Verschillende zorgverzekeraars hanteren een preferentiebeleid. Dit houdt in dat de zorgverzekeraar wanneer er meerdere geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof beschikbaar zijn, slechts één merk vergoedt. Dit preferentiebeleid, en andere vormen van inkoopbeleid,  maakt dat mensen met een hart- of vaataandoening regelmatig moeten wisselen van medicijn zonder dat daar een medische reden voor is. Dit wisselen heeft veel negatieve gevolgen voor patiënten. Harteraad zet zich in om het wisselen van medicijnen tegen te gaan en gaat hierover regelmatig in gesprek met zorgverzekeraars. Zie voor meer informatie onze pagina over ‘Geneesmiddelen’.

Zorgverbetering

Zorgverzekeraars stimuleren zorgverbetering op diverse manieren. Denk bijvoorbeeld aan financiering en ondersteuning van ziekenhuizen of patiëntenorganisaties die een innovatief idee hebben om de zorg meer patiëntgericht te maken. Harteraad en zorgverzekeraars gaan dan ook regelmatig met elkaar in gesprek over wat we samen kunnen doen om de zorg voor mensen met een hart- en vaataandoening beter te maken.

VGZ

Harteraad heeft een partnerschap met VGZ. Lees meer over deze samenwerking op de pagina over VGZ.

 

Meer informatie?

Wil je meer informatie over wat wij doen op dit gebied? Neem dan contact op met Anne Kors-Walraven of Hans van Laarhoven.