Zelfmanagement

Zelfmanagement gaat over het vinden van de balans tussen dat wat een aandoening vraagt en hoe je je eigen leven wilt leiden. Nodig hiervoor is een patiënt die zijn/haar mogelijkheden en voorkeuren inbrengt en zorgverleners die een patiënt daarbij stimuleren en maatwerk bieden. Naast zelfmanagement zijn er veel andere woorden die ingaan op deze wijze van werken, zoals: eigen regie, eigen inbreng, empowerment, samen beslissen, zorgplannen, persoonsgerichte zorg.

“De ziekte moet in mijn leven passen en niet andersom.”

Project: Zelfmanagement in het hart van het zorgproces

Analyse, herinrichting en evaluatie van het zorgpad na een hartinfarct vanuit de inzichten over zelfmanagement. Dit vond plaats van eind 2015 tot medio 2018 in het project ‘Zelfmanagement in het Hart van het Zorgproces’. Harteraad (projectcoördinatie), Isala Hartcentrum, de Noordwest Ziekenhuisgroep voerden het project uit in samenwerking met de eerste lijn: Medrie Zwolle en HONK Ketenzorg.

Meer zelfmanagement!

Patiënten vulden de vragenlijst Patient Activation Measure (PAM) in en een aantal aanvullende vragen. De PAM-score nam duidelijk toe in één regio, en in beide regio’s werden meer doelen met de patiënt gesteld: van 50% naar 75%.

Lessons learned (klik op de afbeelding voor groot formaat):

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees hier meer over het project: Zelfmanagement bij etalagebenen / perifeer arterieel vaatlijden.

Harteraad helpt patiënten steviger te staan. Vertel je patiënten over Harteraad en gebruik de ‘eigen regie’ flyer. Wil jouw instelling aan de slag met het beter ondersteunen van patiënten bij zelfmanagement? Doe eerst eens de Z-scan.
Vind niet opnieuw het wiel uit! Voor het opzetten van jullie project kun je veel hebben aan de lessons learned, de samenvatting en de eindrapportage van het project ‘Zelfmanagement in het hart van het zorgproces’.