Zelfmanagement

Zelfmanagement gaat over het vinden van de balans tussen dat wat een aandoening vraagt en hoe je je eigen leven wilt leiden. Nodig hiervoor is een patiënt die zijn/haar mogelijkheden en voorkeuren inbrengt en zorgverleners die een patiënt daarbij stimuleren en maatwerk bieden. Naast zelfmanagement zijn er veel andere woorden die ingaan op deze wijze van werken, zoals: eigen regie, eigen inbreng, empowerment, samen beslissen, zorgplannen, persoonsgerichte zorg.

“De ziekte moet in mijn leven passen en niet andersom.”

Project: Zelfmanagement bij etalagebenen / perifeer arterieel vaatlijden

Voor mensen met Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) – ook wel claudicatio intermittens of etalagebenen genoemd – is lopen belangrijk om gezond te worden en te blijven. Dit is makkelijk gezegd, maar het is vaak lastig om vol te houden.

Harteraad heeft uitgezocht hoe we kunnen ondersteunen bij het volhouden van lopen nadat de looptherapie onder begeleiding van een fysiotherapeut is gedaan. Zelf aan de slag en Harteraad stimuleert en faciliteert daarbij.

Ervaringsverhalen

Aan de hand van storytelling over loopgroepen, loophulpmiddelen, alternatieve beweegvormen, wandelroutes, discipline, je naasten lees en hoor je dat je er niet alleen voor staat en zie je hoe anderen het lopen op hun eigen manier proberen vol te houden. Onze facebookgroep etalagebenen is ook een goede plek om anderen te ontmoeten.

Inspiratie om zelf eens op een andere manier te lopen

Een testteam heeft allerlei producten uitgeprobeerd. Hun reviews laten open en eerlijk  zien hoe je met tools als een werkboekje, loopfiets, app of wearable, op een andere manier kunt proberen lopen vol te houden. Lees hier over hulpmiddelen om zelf aan de slag te gaan, plannen te maken en te volgen hoe je ervoor staat.

Regionale bijeenkomsten format

Een handleiding voor vrijwilligers, Harteraad en organisaties in de wijk om bijeenkomsten te organiseren waar de fysiotherapeut, beweegcoach, huisarts en mensen met etalagebenen op interactieve manier informeren en stimuleren om in beweging te blijven. In regio Gelderland is dit succesvol georganiseerd. Lees hier over deze bijeenkomst.

Coaching

Een coach geeft een zetje in de rug en stimuleert om te blijven lopen. Wij bieden coaching aan waarbij je via de facebookgroep etalagebenen, een maandelijks e-mailbericht en een beweegcoach-buddy gecoacht wordt. Wil je hieraan mee doen? Stuur een e-mail aan info@harteraad.nl  Kijk ook op de Hart&Vaatwijzer om je aan te sluiten bij een beweeglocatie bij jou in de buurt.

Eenvoudige check up

Ook laat het project zelfmanagement bij PAV voorbeelden zien hoe een ‘eenvoudige check up’ patiënten vertrouwen geeft in het zelf management. Mensen komen vanuit een intensief begeleidingstraject en zijn daarna op zichzelf aangewezen. Niet gek dat je dan naar bevestiging zoekt en wil weten “Ben ik nog op de goede weg?”

  • Zelf meten: meten is weten. Je kunt zelf bijhouden wat je gewicht is, je bloeddruk of je loopafstand.
  • Een fysiotherapeut biedt elk kwartaal de mogelijkheid om een loopbandtest te doen en zo te monitoren hoe het ervoor staat met de loopafstand.
  • In Doesburg kunnen patiënten bij de praktijkondersteuner aan de hand van een meting van bloeddruk, BMI en cholesterolgehalte bespreken hoe het er voor staat.

Kijk hier als je daar meer over wilt lezen.

“Ik stel mijzelf iedere dag een doel om naar toe te lopen. Ik zoek dan bijvoorbeeld een winkel uit waar ik het leuk vind om even een kijkje te nemen. Ik plan van tevoren een route en loop ernaartoe. Als ik dat niet zou doen, dan zou het mij niet lukken om te blijven lopen”

“Mijn belangrijkste stok achter de deur is mijn vrouw. Als zij mij niet zou stimuleren dan weet ik niet of ik het vol zou houden”.

 Bron: Harteraad, focusgroepgesprek