Zelfmanagement

Zelfmanagement gaat over het vinden van de balans tussen dat wat een aandoening vraagt en hoe je je eigen leven wilt leiden. Nodig hiervoor is een patiënt die zijn/haar mogelijkheden en voorkeuren inbrengt en zorgverleners die een patiënt daarbij stimuleren en maatwerk bieden. Naast zelfmanagement zijn er veel andere woorden die ingaan op deze wijze van werken, zoals: eigen regie, eigen inbreng, empowerment, samen beslissen, zorgplannen, persoonsgerichte zorg.

“De ziekte moet in mijn leven passen en niet andersom.”

Project: Zelfmanagement bij etalagebenen / perifeer arterieel vaatlijden

Voor mensen met Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) – ook wel claudicatio intermittens of eenvoudigweg etalagebenen genoemd – is regelmatig een stuk lopen belangrijk om gezond te worden en te blijven. Dit is makkelijk gezegd, maar is vaak lastig om vol te houden.

Harteraad zoekt uit hoe we kunnen ondersteunen bij het volhouden van lopen. Daarbij volgen we de aanbevelingen van het adviesrapport ‘Ondersteuning bij integratie looptraining in het dagelijks leven van mensen met Claudicatio Intermittens’. Uit het rapport komt naar voren dat er vooral behoefte is aan begeleiding en ‘nazorg’ na gesuperviseerde looptherapie. Hiervoor is nu geen passend aanbod en dat opzetten zou mensen echt verder helpen. We focussen op manieren om zelf aan de slag te kunnen (zelfmanagement), Harteraad stimuleert en faciliteert daarbij.

Het project zelfmanagement bij PAV levert op voor patiënten:

Inspiratie om zelf eens op een andere manier te lopen

Een testteam is nu producten aan het uitproberen. Hun reviews zullen open en eerlijk laten zien hoe je – net buiten je standaard straatje – met tools als een werkboekje, loopfiets, app of wearable, op een andere manier kunt proberen lopen vol te houden. Allemaal hulpmiddelen om zelf aan de slag te gaan, plannen te maken en te volgen hoe je ervoor staat.

Ervaringsverhalen

Aan de hand van storytelling over loopgroepen, loophulpmiddelen, alternatieve beweegvormen, wandelroutes, discipline, je naasten. Lees en hoor je dat je er niet alleen voor staat en zie je hoe anderen het lopen op hun eigen manier proberen vol te houden. Onze facebookgroep etalagebenen is ook een goede plek om anderen te ontmoeten.

Regionale bijeenkomsten format

Een handleiding voor vrijwilligers, Harteraad en organisaties in de wijk om bijeenkomsten te organiseren waar de fysiotherapeut, beweegcoach, huisarts en mensen met etalagebenen op interactieve wijzen informeren en stimuleren om in beweging te blijven. In regio Gelderland wordt een pilot georganiseerd.

Coachingsprogramma

Een coach geeft een zetje in de rug en stimuleert om te blijven lopen. Wij bieden een coachingsprogramma aan waarbij je via de facebookgroep etalagebenen, een maandelijks e-mailbericht en een beweegcoach-buddy gecoacht wordt. Wil je hieraan mee doen? Stuur een e-mail aan jennyzwiggelaar@harteraad.nl. Kijk ook op de Hart&Vaatwijzer om je aan te sluiten bij een beweeglocatie bij jou in de buurt.

Eenvoudige check up

Ook laat het project zelfmanagement bij PAV voorbeelden zien hoe een ‘eenvoudige check up’ bij een zorgverlener patiënten vertrouwen geeft in hun zelf management. Mensen komen vanuit een intensief begeleidingstraject en zijn daarna op zichzelf aangewezen. Niet gek dat men dan naar een stuk bevestiging zoekt en wil weten “Ben ik op de goede weg?”, “Zijn mijn vaten nog gezond?” Op verschillende plekken wordt hierop ingespeeld, maar niet overal. Wat gebeurt er op dit vlak? Harteraad gaat in gesprek en brengt voorbeelden in beeld:

  • Een fysiotherapeut biedt elk kwartaal de mogelijkheid om een loopbandtest te doen en zo te monitoren hoe het ervoor staat met de loopafstand. Luister/lees binnenkort naar dit voorbeeld.
  • In Doesburg kunnen patiënten bij de praktijkondersteuner aan de hand van een meting van bloeddruk, BMI en cholesterolgehalte bespreken hoe het er voor staat. Luister/lees binnenkort naar dit voorbeeld

 

Lees hier meer over het project:

“Ik stel mijzelf iedere dag een doel om naar toe te lopen. Ik zoek dan bijvoorbeeld een winkel uit waar ik het leuk vind om even een kijkje te nemen. Ik plan van tevoren een route en loop ernaartoe. Als ik dat niet zou doen, dan zou het mij niet lukken om te blijven lopen”

“Mijn belangrijkste stok achter de deur is mijn vrouw. Als zij mij niet zou stimuleren dan weet ik niet of ik het vol zou houden”.

 Bron: Harteraad, focusgroepgesprek