voorkant flyer HartrevalidatieHartrevalidatie

Hartrevalidatie is een behandelprogramma voor alle mensen die behandeld zijn voor een hartaandoening.

Wat doe ik bij hartrevalidatie?

Hartrevalidatie helpt bij het herstel en geeft weer vertrouwen in je lichaam. Je leert er omgaan met de gevolgen van je aandoening. Hartrevalidatie heeft ook gevolgen voor je omgeving. Voor hen biedt het hartrevalidatieprogramma daarom ook informatie en steun. Hartrevalidatie start vaak direct na behandeling in het ziekenhuis. Maar dit is niet altijd zo. De behandeling is persoonlijk en op maat en duurt gemiddeld 6 weken tot 3 maanden. Een team samengesteld uit specialisten, zoals een cardioloog, verpleegkundige, fysiotherapeut, diëtist, psycholoog of en/of maatschappelijk werker helpen jou sneller en beter te herstellen.

Waar heb ik recht op?

Hartrevalidatie is er voor iedereen die (de afgelopen maanden) behandeld is voor het hart: angina pectoris (pijn op je borst)hartinfarct, dotterbehandeling of omleidingsoperatie, hartklepoperatie, plaatsing icd of pacemakerhartfalenhartritmestoornissen, reanimatie, aangeboren hartafwijking, harttransplantatie en andere hartaandoeningen. Hartrevalidatie wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Hoe kaart ik dit aan bij mijn zorgverlener?

Voor deelname is een verwijzing van de cardioloog of huisarts nodig. Daar mag je je arts om vragen. Ook als het al langer geleden is dat je een hartaandoening hebt gehad of behandeld bent.

Waar kan ik terecht om te revalideren?

Hartrevalidatie vindt plaats in het ziekenhuis of revalidatiecentrum.  Kijk op de website van jouw eigen ziekenhuis of google het woord hartrevalidatie en de grote plaats waar jij in de buurt woont.

Wat gebeurt er na de hartrevalidatie?

Na afloop van de revalidatie heb je meestal nog een afspraak bij de cardioloog. Zo niet, dan kan je daar naar vragen. Deze beoordeelt of je nog onder controle blijft of dat je voortaan naar de huisarts kunt gaan met klachten. Je kan blijven sporten bij een geschoolde begeleider die rekening houdt met jouw hart- of vaataandoening. Kijk hiervoor op de Hart&Vaatwijzer.

Ervaringen

Bekijk de ervaringen van mensen met hartrevalidatie. Ook kun je op Youtube onze filmpjes over hartrevalidatie bekijken.

Multidisciplinaire richtlijn hartrevalidatie

In de richtlijnen staan aanbevelingen voor zorgverleners over hoe zij goede zorg kunnen verlenen. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en aangevuld met kennis en ervaringen van zorgverleners en patiënten. De richtlijn helpt zorgverleners om samen met de patiënt beslissingen te nemen.

Praktisch
Harteraad helpt je om je dagelijks leven weer zo goed mogelijk op te pakken. Het hulpmiddel Wat er toe doet helpt je duidelijk te maken wat belangrijk is in je leven. Dat doe je door vier vragen te beantwoorden. Je kunt ‘Wat er toe doet’ gebruiken voordat je gesprekken aangaat en keuzes gaat maken over jouw gezondheid. De uitkomsten kun je meenemen naar je zorgverlener. Gebruik ‘Wat er toe doet’ om te bepalen wat jij uit hartrevalidatie wilt halen.

Ervaringen delen
Wil jij ervaringen delen met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt? Harteraad zorgt voor onderlinge ontmoetingen. Zodat we samen sterker staan. Sluit je aan bij Harteraad.

Bewegen na je hartrevalidatie
Blijven bewegen na je hartrevalidatie is goed voor je. Dit kan veilig via één van onze beweegpartners. Kijk voor een sportvereniging bij jou in de buurt op Hart&Vaatwijzer. Meer informatie over veilig bewegen vind je in de folder.

Ben je naaste?
Dan kan jij ook met vragen en onzekerheden zitten! Op Naasten in beeld vind je informatie en tips. Neem er eens een kijkje!