Kwaliteitsstandaarden

Op deze pagina vind je meer informatie over de betrokkenheid van Harteraad bij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden.

Wat is een kwaliteitsstandaard?
In een kwaliteitsstandaard (zoals een richtlijn, zorgstandaard, generieke module, etc.) staan aanbevelingen voor zorgverleners over hoe zij goede zorg kunnen verlenen. Zorg die aansluit op de zorgvraag van patiënten. Naast wetenschappelijk onderzoek worden kennis, ervaringen en voorkeuren van zorgverleners en patiënten meegenomen in kwaliteitsstandaarden. Door de inbreng van het patiëntperspectief sluit de kwaliteitsstandaard aan op de zorgvraag van patiënten.

Wat doet Harteraad?
Harteraad werkt mee aan richtlijnen en standaarden die van belang zijn voor mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten. Dit doen wij door:

  • In beeld te brengen welke knelpunten mensen met een hart- en vaataandoening ervaren in de zorg. Zo organiseren we groepsgesprekken en zetten we digitale vragenlijsten via het Hart&Vaatpanel uit. Voor enkele zorgsoorten hebben wij de wensen en eisen ten aanzien van de zorg samengevat in
  • Deel te nemen aan werkgroepen die kwaliteitsstandaarden ontwikkelen.
  • Het patiëntenperspectief in te brengen bij conceptteksten van kwaliteitsstandaarden.
  • Mee te werken aan de ontwikkelen van patiënteninformatie op basis van de kwaliteitsstandaarden.
  • Mee te werken aan keuzehulpen op basis van de kwaliteitsstandaarden.
  • Harteraad participeert in het programma KIDZ van Patiëntenfederatie Nederland. Samen met andere patiëntenorganisaties zetten we ons in om de inbreng van het patiëntenperspectief in kwaliteitsstandaarden te stroomlijnen en professionaliseren.

Waar kun je terecht voor meer informatie?
Per aandoening kan je vinden welke kwaliteitsstandaarden, patiënteninformatie en keuzehulpen van belang zijn.
Wil je Harteraad betrekken bij het ontwikkelen van een kwaliteitsstandaard? Neem dan contact op met Anne Kors-Walraven.