Geneesmiddelen

Harteraad vindt het belangrijk dat mensen met een hart- of vaataandoening kunnen beschikken over veilige en betaalbare medicijnen en zich eigenaar voelen van hun eigen aandoening en behandeling. Voor dit laatste is o.a. nodig dat zij goed begrijpen wat de meerwaarde is van medicijnen voor hen persoonlijk en dat eventuele barrières en bezwaren voor het gebruiken van medicijnen zoveel mogelijk weggenomen zijn.  Op deze pagina vind je meer informatie over onze huidige speerpunten en activiteiten.

Terugdringen van wisselen medicijnen om niet-medische redenen

In de apotheek krijgen hart- en vaatpatiënten vaak een ander medicijn dan zijn gewend zijn. Zij krijgen dan een medicijn met dezelfde werkzame stof maar van een ander merk. Dit komt door verschillende vormen van medicijninkoop van zorgverzekeraars en apothekers. Uit onderzoek blijkt dat het wisselen om niet-medische redenen grote gevolgen kan hebben voor hart- en vaatpatiënten.

Harteraad vindt dat mensen met chronische aandoeningen het medicijn moeten krijgen dat bij hen past. De zorg moet betaalbaar blijven, maar dit mag niet ten koste gaan van de gezondheid van patiënten, hun welbevinden en het vertrouwen in hun behandeling. Daarom willen we:

• dat er bij bepaalde medicijnen nooit wordt gewisseld;
• dat bij alle overige medicijnen onder strenge voorwaarden maximaal één keer wordt gewisseld.

Samen met andere patiëntenorganisaties lobbyen we om dit voor elkaar te krijgen. Ook gaan we de komende tijd aan de slag om mensen met hart- en vaataandoeningen te informeren over hun huidige rechten. Denk bijvoorbeeld aan de regels die er zijn rond medische noodzaak.

Meer informatie?

Ben je zorgverlener en wil je meer weten over onze speerpunten en activiteiten op het gebied van geneesmiddelen? Neem dan contact op met Anne Kors-Walraven.