Emotionele en sociale klachten bij ziekte

Soms heeft een aandoening of behandeling niet alleen effect op het lichaam. Je kan ten emotionele problemen aanlopen; je wordt angstig, somber of gespannen. Of er ontstaan problemen met mensen om je heen, of op het werk, omdat mensen niet goed begrijpen wat je doormaakt.
Harteraad doet verschillende dingen om mensen te ondersteunen die hier tegenaan lopen.

Psychosociale zorg

afbeelding Infographic project Psychociale zorg

bekijk de infographic van het project Psychosociale zorg

Als mensen die problemen ervaren op psychosociaal vlak niet genoeg hulp krijgen, is de kans groot dat deze klachten erger worden. Dit kan het lichamelijk herstel in de weg staan. Om hier wat aan te doen, doet Harteraad mee aan het project ‘Psychosociale zorg’.

In dit project wordt informatie ontwikkeld voor jeugdigen (tot 18 jaar), volwassenen en naasten. Deze informatie zal o.a. gaan over wat psychosociale klachten zijn, waar je terecht kunt voor hulp, wat de gevolgen zijn voor het dagelijks leven en hoe om te gaan met je omgeving.
Voor mensen die hulp willen bij hun klachten zal een keuzehulp gemaakt worden met tips waar je zelf ondersteuning kunt vinden. En er komt een verwijskaart naar gespecialiseerde zorgverleners.

Dit project wordt uitgevoerd op basis van een subsidie van Zorginstituut Nederland. De informatiepagina’s zullen eind 2018 klaar zijn en te vinden op de websites van de betrokken patiëntenorganisaties. Dit zijn:

Voor meer informatie over dit project kun je contact opnemen met Anne Kors-Walraven. Anne vertelt bij de ervaringsverhalen meer over het project Psychosociale zorg.

E-training stressmanagement

Veel mensen met een hart- of vaatziekte en hun partners ervaren stress, spanningen of angst als ze na ziekenhuisopname of diagnose hun leven weer proberen op te pakken.  Deze stress kan een negatief effect hebben op je kwaliteit van leven. Harteraad biedt een online videotraining om mensen te helpen om weer grip te krijgen op de emoties rondom de hart- of vaatziekte.

Bekijk de videotraining stress

Naasten in beeld

Als naaste van iemand met een hart- of vaataandoening heb je veel vragen, maar vaak geen duidelijke antwoorden. Bovendien ervaren naasten net zoveel of zelfs meer logo Naasten in Beeldstress dan degene met een ziekte met alle gevolgen van dien. Het project ‘Naasten in Beeld’ biedt naasten herkenning, informatie en ondersteuning.

Op de website www.naasteninbeeld.nl gaat de Wegwijzer in op veel gestelde vragen met links naar meer informatie, zijn ervaringsverhalen te vinden en is het mogelijk lotgenotencontact aan te gaan. Het delen van ervaringen en tips wordt door velen als grote steun ervaren.

Praatpakket

Daarnaast is het belangrijk om onderling te praten over de moeilijke onderwerpen en eigen emoties en angsten. Maar hoe doe je dat? Het praatpakket is ontwikkeld als antwoord op de vraag: Hoe vertel ik het mijn kind?

Het is geschikt voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd en gratis te downloaden vanaf de website van Naasten in Beeld. Begin 2019 volgen pakketten voor pubers, partners onderling en onderwijzers om makkelijker te praten met hun leerlingen. Ook komt er een kennisbundel voor hulpverleners op de website te staan.

Ervaringen en ontmoeten

Mensen die kampen met psychosociale problemen als gevolg van hun ziekte of aandoening kunnen veel hebben aan anderen die iets soortgelijks meemaken of meegemaakt hebben. Om met hen te praten over hun eigen ervaringen, tips te delen om of te horen hoe anderen hetgeen zij hebben meegemaakt een plek geven.

Op onze website en in de Vida zijn veel ervaringsverhalen te vinden. En Harteraad biedt off- en online diverse mogelijkheden om mensen met elkaar in contact te laten komen. Kijk wat er mogelijk is voor jou.