Telebegeleiding bij hartfalen

Telebegeleiding voor mensen met hartfalen

Telebegeleiding betekent letterlijk het op afstand (tele)begeleiden van patiënten. Het wordt steeds vaker gebruikt. Bijvoorbeeld door en voor mensen met hartfalen. Onderdeel hiervan is telemonitoring. Bij telemonitoring meten mensen thuis hun gewicht, bloeddruk en/of hartslag en worden deze aan de arts of verpleegkundige doorgegeven. Zo kan de behandelaar volgen (monitoren) of deze waardes in orde zijn.

De telebegeleiding houdt in dat je informatie krijgt over jouw hartfalen, leert wat signalen zijn voor eventuele verslechtering en ondersteuning bij het omgaan met het hartfalen. Door gebruik te maken van telebegeleiding kun je samen met je arts of (hartfalen)verpleegkundige vanuit huis jouw gezondheid in de gaten houden.

Telebegeleiding wordt gebruikt vanuit ziekenhuizen en meer en meer ook door huisartsenpraktijken en thuiszorgorganisaties.

Bieden alle ziekenhuizen telebegeleiding aan?
Nee, op dit moment bieden niet alle ziekenhuizen telebegeleiding aan voor hartfalenpatiënten. Harteraad heeft in het voorjaar van 2017 onderzocht welke ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra telebegeleiding aanbieden. Bekijk welk behandelcentrum telebegeleiding aanbiedt voor hartfalen en lees meer over de telebegeleiding per zorginstelling.

Je kunt ook bij je zorgverzekeraar navragen welke ziekenhuizen in de regio telebegeleiding aanbieden. Biedt je ziekenhuis geen telebegeleiding aan? Vraag erom bij je cardioloog. Vertel dat je er graag voor in aanmerking wilt komen en bespreek de mogelijkheden. Je kunt er ook voor kiezen naar een ander ziekenhuis te gaan of te informeren of je huisarts of de thuiszorgorganisatie telebegeleiding aanbiedt.

Gelden er kwaliteitscriteria voor telebegeleiding hartfalen?
Ja, in 2016 hebben zorgverleners, zorgverzekeraars en Harteraad (toen De Hart&Vaatgroep) criteria vastgelegd: ‘Samenwerkingsafspraken en kwaliteitscriteria bij invoeren telebegeleiding bij hartfalen in Nederland’.

Wat vinden mensen met hartfalen zélf belangrijk?
Natuurlijk moeten apparatuur en systemen van telebegeleiding aan alle moderne eisen voldoen, zowel technisch als wat betreft functies en gebruiksvriendelijkheid. Voor mensen met hartfalen zelf is het allerbelangrijkste dat de telebegeleiding op maat is. Dat in gesprek met de patiënt (en eventuele naaste) bekeken wordt of er gemonitord wordt en wat dan, hoe vaak iemand gaat meten of wegen, wat die persoon hiervan op afstand wil doen en waarvoor hij persoonlijk contact met de zorgverlener wil. Voor de een is met regelmaat meten een vanzelfsprekendheid, iets wat je belangrijk vindt en zelf kunt bijdragen. Of iets dat je kunt doen als het jou uitkomt, je onafhankelijkheid geeft. Voor een ander kan het een confrontatie zijn, jezelf patiënt voelen. En waar het veel mensen een veilig gevoel geeft dat er iemand meekijkt, kan het voor sommigen juist onzekerheid oproepen.

Telebegeleiding moet iemand helpen; het is een hulpmiddel, geen doel op zich. Het werkt alleen als iemand de meerwaarde ervan ervaart en gemotiveerd is om het te doen. Dat is voor ieder individu anders en kun je alleen in gesprek met elkaar uitkomen.

Kan ik telebegeleiding zelf aanvragen?
Nee, je kunt je helaas (nog) niet zelf aanmelden. Je cardioloog of huisarts moet je aanmelden en begeleiden als je het systeem gebruikt.

Vergoedt de zorgverzekeraar alle kosten van telebegeleiding?
Ja, telebegeleiding bij chronisch hartfalen wordt voor 100% vergoed vanuit de basisverzekering. Houd er rekening mee dat op deze vergoeding het eigen risico van toepassing is en dat je misschien een deel van de kosten zelf moet betalen. Informeer zo nodig bij je zorgverzekeraar. Als telebegeleiding door de huisarts wordt ingezet, valt het onder de huisartsenzorg vanuit de basisverzekering. Hierop is dan geen eigen risico van toepassing.

Heb je andere vragen? Stel ze dan aan de Infolijn Hart en Vaten.