Uitnodiging deelname project relatie nier- / hartfalen

Hartfalen is een wereldwijd groeiend probleem. Alhoewel er in de afgelopen jaren duidelijk vooruitgang is geboekt in de behandeling van hartfalen met een verlaagde ejectiefractie, is de behandeling van een andere belangrijke vorm van hartfalen, namelijk hartfalen met bewaarde ejectiefractie (HFpEF), niet of nauwelijks verbeterd.

Het CVON-RECONNECT consortium voert studies uit om vast te stellen wat de relatie is tussen nierfalen en het ontwikkelen van HFpEF. Zoals welke circulerende factoren in het bloed hierbij een rol spelen en wat hun effecten zijn op het hart en specifiek diens kleine bloedvaatjes. Dit project is een uniek samenwerkingsverband van onderzoeksgroepen bestaande uit cardiologen, nefrologen en wetenschappers aangesloten bij vijf universitair medische centra binnen Nederland (UMC Utrecht, Erasmus MC, UMC Groningen, VUmc, LUMC/Leiden Universiteit).

Door patiënten te betrekken bij wetenschappelijk onderzoek, is de kans groter dat het onderzoek aansluit bij de behoeften in de dagelijkse praktijk. Dit leidt tot zorgverbeteringen die er echt toe doen. Daarom willen we graag met een aantal patiënten van gedachten wisselen over ons werk binnen CVON-RECONNECT. We nodigen jou graag uit op vrijdagmiddag 8 maart van 14.00-16.00 uur in het UMC Groningen om deel te nemen aan dit onderzoek. Reiskosten worden vergoed.

Programma
14:00-14:10 Ontvangst (koffie/thee), welkom en introductie ronde.

14:10-14:40 Hartfalen en nierfalen; oorzaak of gevolg? – drs. Koen Streng, cardioloog i.o. / promovendus

14:40-15:00 Chronische nierschade: welke factoren dragen bij aan het ontstaan van hartfalen met behouden ejectiefractie? – dr. Martin de Borst, internist-nefroloog

15:00-15.30 HFpEF: op zoek naar behandelbare oorzaken. – drs. Heleen Binnenmars, internist-nefroloog i.o. / promovendus

15:30-15:50 Voeding en gezondheid: wat we kunnen leren van nierpatiënten. – prof. dr. Gerjan Navis, internist-nefroloog

15:50-16:00 Suggesties/discussie en afronding.