Hart&Vaatpunt en Longpuntmiddag

Het thema van deze middag is: “Kan er nog meer bij?”
Wat hebben hart-, vaat- en longziekten met diabetes te maken?
Sprekers vanuit het diabetescentrum zijn Marielle en mw. Angela Mulder.

Het Hart&Vaatpunt is een bijeenkomst voor mensen met hart- en vaataandoeningen, hun naasten en belangstellenden. In het café krijg je actuele informatie over hart- en vaataandoeningen, ontmoet je anderen met dezelfde aandoening als jij en bespreek je je ervaringen en tips met elkaar.

Ja, ik meld mij aan voor het Hart&Vaatpunt en Longpuntmiddag op 18 oktober: