Hart & Vaatcafé: De cardioloog bij u thuis – Informatiebijeenkomst over thuisbehandeling

Een bezoek aan een polikliniek of een opname in het ziekenhuis kan heel belastend zijn. Noordwest Ziekenhuisgroep is daarom samen met thuiszorgorganisatie Omring gestart met het programma Hospital@Home. Patiënten die deelnemen aan het programma krijgen een deel van de zorg die ze nodig hebben bij hen thuis, bijvoorbeeld door een gespecialiseerde verpleegkundige die langskomt of met behulp van videobellen. Tijdens het Hart&Vaatcafé vertellen we je graag meer over de mogelijkheden en gaan we in gesprek over jouw ideeën op het gebied van thuisbehandeling.

Harteraad is aanwezig met een informatiestand. Hier kun je gratis informatie krijgen over het leven met hart- en vaataandoeningen én activiteiten van Harteraad.

Programma:

15:00 uur
Opening door Victor Umans, cardioloog

15:15 uur
Sjoerd Walburg, regio manager thuiszorg. Samenwerking Ziekenhuis en thuiszorg organisatie, hoe organiseer je voor patiënten een optimale ketenzorg. Wat is er mogelijk? Waar staat Omring voor?

15:30 uur
Annet Bos, verpleegkundig specialist/projectleider H2H. Hoe willen we een nieuwe zorgvorm creëren en ziekenhuiszorg thuis mogelijk maken: Hospital at Home

16:00 uur
Open gesprek patiënten, onder leiding van Victor Umans & Patricia Vlasman (ervaringsdeskundige). Ophalen van feedback over de ideeën die er zijn op het gebied van thuisbehandeling van de cardiologische patiënt.

17:00 uur
Einde

Belangstelling?

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar wb.bos@nwz.nl. De toegang is gratis.