Dringende Oproep! Deelnemers gezocht voor focusgroep etalagebenen.

ClaudicatioNet ontwikkelt momenteel een online tool die inzicht geeft in de individuele voorspelling van patiënten met etalagebenen / perifeer arterieel vaatlijden tijdens een traject van gesuperviseerde looptherapie. De online tool maakt op basis van specifieke persoonskenmerken een voorspelling van het te verwachten resultaat van gesuperviseerde looptherapie. Deze voorspelling wordt weergegeven in een grafiek met tekst en uitleg. Het doel van deze tool is dat een ClaudicatioNet fysiotherapeut deze kan gebruiken in gesprekken met de patiënt: om de patiënt goed uitleg te kunnen geven over de uitkomsten van looptherapie en om vervolgens samen te beslissen over de therapie die het beste bij de patiënt past.

Waar en wanneer?

Voor een goede ontwikkeling van deze tool wordt er op woensdag 10 juli van 13:30-15:00u een groepsgesprek georganiseerd. Dit groepsgesprek wordt gehouden bij het RadboudUMC, bij IQ Healthcare – Route 114, Geert Grooteplein Zuid 10, 6525 GA Nijmegen.

Aan het groepsgesprek doen circa 8 mensen mee die ‘etalagebenen’ hebben. Tijdens het groepsgesprek zien de deelnemers voorbeelden van een tool waarmee een voorspelling van de loopafstand gedaan kan worden, bij het volgen van een looptraining. Het groepsgesprek gaat over de mening en waardering mensen met ‘etalagebenen’ van de verschillende voorbeelden van deze tool. Met deelnemers wordt nagegaan op welke wijze de presentatie van de informatietool verbeterd kan worden. Deelnemers aan dit groepsgesprek ontvangen een cadeaubon en een reiskostenvergoeding.

Het groepsgesprek vindt plaats door de gespreksleider (zie onderstaand). Van het gesprek wordt een verslag (anoniem) gemaakt.

Indien u wilt meedoen, kunt u contact opnemen met Helene Voogdt:

Gespreksleiders:

  • Helene Voogdt
  • Anneroos Sinnige
  • Thomas Hoogeboom

Tot ziens op 10 juli,