Zorg in de toekomst: thuis of in het ziekenhuis? CONCOR symposium voor mensen met een aangeboren hartafwijking

Wat heeft het CONCOR* onderzoek de afgelopen 17 jaar opgeleverd? Wat zijn de lange termijn uitkomsten voor patiënten met een aangeboren hartafwijking? Hebben de resultaten effect gehad op de huidige behandeling? Wat hebben de patiënten aan het onderzoek? En wat heeft het DNA-onderzoek naar de erfelijkheid van aangeboren hartafwijkingen tot nu toe opgeleverd?
Deze vragen zijn de aanleiding geweest voor het organiseren van een CONCOR evenement op vrijdag 22 juni 2018 in Theater Tuschinski in Amsterdam. Het doel van deze dag is om jou te informeren over de bereikte onderzoeksresultaten. Tevens hoort CONCOR graag jouw ideeën over maatschappelijke relevantie en welk onderzoek jij daarvoor graag zou willen zien in de toekomst. Hiervoor worden in verschillende zalen kleinere interactieve sessies georganiseerd met verschillende thema’s, zoals sport, bloedverdunners, hartoperaties, ‘kleppen en devices’ en medicijngebruik.

Harteraad is als patiëntenvereniging aanwezig bij deze dag.

Bekijk hier het programma.

* Concor is een project om mensen met een aangeboren hartafwijking te registreren in een databank.