Bijscholing Harteraad Beweegcoach- Hilversum

Harteraad biedt op 16 november 2018 en 22 januari 2019 bijscholingsdagen aan voor onze Harteraad beweegcoaches. De bijscholing is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden die nodig zijn om stabiele, gerevalideerde hart- en vaatpatiënten te begeleiden bij bewegen en sporten, in groepsverband of individueel. Speciaal thema in november is perifeer arterieel vaatlijden. Mensen met deze aandoening kunnen veel baat hebben bij het beweegaanbod van Harteraad. Ook op deze dagen de gebruikelijke kennisoverdracht van cardiologie en informatie over Harteraad.

Programma:

  • 09.00-09.30 uur: Ontvangst
  • 09.30-10.45 uur: Ziektebeeld atherosclerose, o.a. gerelateerd aan 

                –  perifeer arterieel vaatlijden (PAV)

                –  Laatste ontwikkelingen in de cardiologie (coronair, hartfalen) -diagnostiek en behandeling

  • 10.45-11.00 uur: Pauze
  • 11.00-12.00 uur: Ontwikkelingen in het revalideren van hartpatiënten
  • 12.00-12.30 uur: Harteraad voor jou
  • 12.30-13.30 uur: Lunchpauze
  • 13.30-15.15 uur: PAV – theorie
  • 15.15-15.30 uur: Pauze
  • 15.30-16.30 uur: PAV – praktijk, testen en training
  • 16.30-17.00 uur: Afronding bijscholing